شن و ماسه گابرو

گابرو

سنگ دانه‌درشت آذرین قلیائی است که از نظر شیمیایی با بازالت همانند است.