مواد اولیه غذایی

با ایجاد ارتباط قوی با مزارع بزرگ ، تولیدی ها ، توزیع کنندگان و کارخانه جات آرد در نقاط مختلف دنیا توانسته ایم پاسخگوی نیاز مشتریان خود به بهترین نحو باشیم.
گندم-ذرت-سویا-شکر-برنج-گوشت حلال-روغن گیاهی(روغن سویا-ذرت-آفتاب گردان)