پالایشگاهی

این شرکت مفتخر است با فعالیت در زمینه خریدو فروش محصولات پالایشگاهی و نیز تامین کالای مورد نیاز این صنایع در حوزه های داخلی و بین المللی تا به امروز توانسته جایگاه ثابتی برای خود ایجاد کند.

محصولات پالایشگاهی  :

Fuel Oil 280 CST &380 CST

(Gas Oil (0.5-0.7% Sulphur content

(Gas Oil (10ppm Sulphur content

Gasoline A80 Octane

Gasoline A92 Octane

Kerosene

Liquid normal Paraffin,LAB,LAB,s

Virgin Base Oil SN-150,SN-500,SN-650

Polymers:HDPF,LDPE,LLDPE,PP-Pvc-S65

Bitumen 60/70,85/100,40/50

(Naphtha (Light &Heavy